Blwyddyn 4 Powerpoint Mental Starters *WELSH*

£59.00

Product Description

Blwyddn 4

65 Powerpoint Mental Starters IN WELSH

for Year 4 Numeracy and Mathematics Lessons

This product is delivered to you electronically.

If you order online, you can either pay instantly, or (if you are a school), you can request an invoice. - You will be given this option at checkout.

 

You can also contact us directly by e-mail or phone and we will deliver your order, together with an invoice, electronically.

 

For a limited time, when you purchase this product, you will receive both the WELSH version and the English Version of the powerpoints, so you can teach in either language.

 

This contains 65 Powerpoints, all new, and fully linked to the Current National Curriculum.  There's at least one Powerpoint Mental Starter for every statement on the Curriculum. 

Your download contains all the powerpoint presentations, a spreadsheet showing the links to the national curriculum, plus a screenshot of each powerpoint, so you can see at a glance what they look like.

 

Year 4 Mental Starters Presentations (With Screenshots).
Each presentation contains 20 questions, with the answer appearing after each question.

£1000 Enillydd

Gwerth lle 4 digid

1000 yn fwy a 1000 yn llai

Rhifau Abacws - 5 a 6 Digid

 Lem neu Aflem

Pad Adio 3 a 4 Digid

Trefnu Onglau

Siart bar

Y degolyn mwyaf

Rhannu teisen

Yr un fath neu’n wahanol

Cyfesurynnau

 Cyfrif yn ol

Gwethoedd Degol

Degolion Cywerth

Llinellau Degolion

Cloc Digidol

Lluosi Dosrannol

 Rhannu gyda 10 a 100

Stripedi ffracsiynau cywerth

Parau ffactorau

Adio Ffracsiynau

Tynnu Ffracsiwn

Olwyn ffracsiwn

Ffracsiwn o arian

Tabl Ffrwythau

Safle Grid

Oriau a munudau

Canfed ffracsiwn

Neidio Canfedau

Gwirio’r gwrthdro

Metrau a Chilomedrau

Rhifau Coll

Pwyntiau Coll

 Pwysau Coll

 Talebau Arbed Arian

Ser Symudol

Lluosi gyda un digid

Rhifau Agos

Ysgolion Rhifau tablau 6,7 a 9

 Ysgolion Rhifau 25 a 1000

 Amrediad Siartiau Bar

Trefnu Tocynnau

Cwestiynau Pictogram

Labeli Prisiau

Arwynebedd Unionlin

Perimedrau Unionlin

Adlewyrchiad o Siap

Oed Robotiaid

Colofnau Rhufeinig 1 i 50

Colofnau Rhufeinig 51 i 100

Baneri Talgrynnu

Lliwio Cywerth

Atebion bach 

Clorian Sbring

Llinell Cymesuredd

Sgwar Lluosi

Cylchoedd Lluosi

Pad Tynnu 3 neu 4 digid

Lluosi 3 rhif

Graffiau Amser

Problemau Amser

Cardiau Fflach Ffracsiynau

Pa bedrochr

    

Pa driongl

 

 

 
 

 

Product Code: Year 4 Welsh