Blwyddyn 5 Powerpoint Mental Starters *WELSH*

£59.00

Product Description

Blwyddn 5

75 Powerpoint Mental Starters IN WELSH

for Year 5 Numeracy and Mathematics Lessons

 

This product is delivered to you electronically.

If you order online, you can either pay instantly, or (if you are a school), you can request an invoice. - You will be given this option at checkout.

 

You can also contact us directly by e-mail or phone and we will deliver your order, together with an invoice, electronically.

 

For a limited time, when you purchase this product, you will receive both the WELSH version and the English Version of the powerpoints, so you can teach in either language.

This contains 75 Powerpoints, all new, and fully linked to the Current National Curriculum.  There's at least one Powerpoint Mental Starter for every statement on the Curriculum. 

Your download contains all the powerpoint presentations, a spreadsheet showing the links to the national curriculum, plus a screenshot of each powerpoint, so you can see at a glance what they look like.

 

Year 5 Mental Starters Presentations (With Screenshots).
Each presentation contains 20 questions, with the answer appearing after each question.

Parau Adio 2 Ddigid

 Adio 3  Tynnu 3

 Adio 5 Tynnu 5

Amcangyfrif Onglau

Mesur onglau

 Onglau mewn Corneli

Onglau mewn Troeon

Onglau mewn llinell

Arwynebedd - Petryalau

O amgylch y petryal

 Degolion Mwyaf

Ffracsiwn Mwyaf

Ffactor Cyffredin

Rhifau Cyfansawdd

Trefnu Degolion

Talgrynnu Degolion

Degolion i Ffracsiynau 

Cymylau Tynnu

 Ffracsiynau gydag Enwadur Gwahanol

Ffaniau digid

Gwerth digid

 Rhannu

Cadwyn Rhannu

Ser Rhannu – Degolion

Ser Rhannu – Rhifau cyfan

Lluosi Digid Dwbl

Cyfanswm

Ffracsiynau Cywerth

Parau Ffactorau

Dod o hyd i Rannau

Ffracsiynau – adiwch a throsi

Trefnu Ffracsiwn

Arwynebau afreolaidd

Perimedrau L

Graffiau Llinell

Unedau Metrig ac Imperial

Hyd Metrig Throsiadau

Mas Metrig a Throsiadau Cyfeintiau

Digidau Coll- Adio

Digidau Coll - Tynnu

Rhif Coll – rhannu

Rhifau Coll – Lluosi

Rhifau Coll – cwestiynau

Trawsnewid Rhifau cymysg a ffracsiynau pendrwm

Cadwyni lluosi

Troellwr Lluosi

Lluosi gyda 10,100,1000 – Degolion

Lluosi gyda 10,100,1000 – Rhifau cyfan

Cost Bocsys Rhyfeddol

Bandit Un Fraich

Trosi Canrannau

Ser Canran

Dewis Rhifau Cysefin

Lluniau Lluosi Ffracsiynau

Pwyntiau Adlewyrchu

Polygonau rheoliadd ac afreoliadd

 

Colofnau Rhifeinig i 1000

Blynyddoedd Rhufeinig

Gwirio Talgrynnu

Talgrynnu o dan 1000000

 

Ffracsiynau gyda’r un Enwadur

Si-So Pwysau

Dewis Siapiau

Lluosi Digid Sengl

 

Rhifau Sgwar

Sgwar, Ciwb y ddau neu naill

Camu Lawr

Camu Fyny

 

Rhannu da-da

Canlyniadau Profion 

Darllen Thermomedrau

Milfedau

 

Newid Amser 

Bws y Dre

Pwyntiau Trawsfudiad 

 
 
 

 

Product Code: Year 5 Welsh