Blwyddyn 3 Powerpoint Mental Starters *WELSH*

£59.00

Product Description

Blwyddn 3

65 Powerpoint Mental Starters IN WELSH

for Year 3 Numeracy and Mathematics Lessons

This product is delivered to you electronically.

If you order online, you can either pay instantly, or (if you are a school), you can request an invoice. - You will be given this option at checkout.

 

You can also contact us directly by e-mail or phone and we will deliver your order, together with an invoice, electronically.

 

For a limited time, when you purchase this product, you will receive both the WELSH version and the English Version of the powerpoints, so you can teach in either language.

 

This contains 65 Powerpoints, all fully linked to the Current National Curriculum.  There's at least one Powerpoint Mental Starter for every statement on the Curriculum. 

Your download contains all the powerpoint presentations, a spreadsheet showing the links to the national curriculum, plus a screenshot of each powerpoint, so you can see at a glance what they look like.

 

Year 3 Mental Starters Presentations (With Screenshots).
Each presentation contains 20 questions, with the answer appearing after each question.

2D Perimedr

Gwerth lle 3 digid

Abacws rhif-3 a 4 digid

Adio 10 neu 100

Pad adio- 2 a 3 Digid

Adio ceiniogau

Olwyn adio

Blociau adio

Onglau mewn siapiau

Siartiau bar

Cyfansymiau Barel

Pentyrrau bloc

Cwis calendr

Newid o £5

Newid o £20

Targedau gwahaniaeth

Datganiadau rhannu

Domino

Dail coll

Rhedwr cyflymaf

Darganfod hanner

Ffracsiynau cyfwerth

Baneri ffracsiwn

Tynnu ffracsiynau

Trefnu ffracsiynau

Adio ffracsiynau

Pwysau trwm

Faint yr un

Octagonau gwrthdro

Neidiadau

 Rhif mwyaf

Lluosi-digid coll

  

Rhifau coll - Adio

Rhifau coll – Rhannu

Rhifau coll - Lluosi

Rhifau coll - Tynnu

  

Degfedau coll

Talgrynnu arian

Arwyddion-llusorifau o 4

Lluosi a rhannu gyda 3

  

Lluosi a rhannu gyda 4

Lluosi a rhannu gyda 8

Datganiadau lluosi

Adnabod llinellau

  

Llinellau rhif-ffracsiynau

Nifer o eiliadau

Trefnu parseli

Pellter llwybrau

  

Pictogramau

Ongl sgwar-mwy neu lai

Adnabod ongl sgwar

Beth yw’r rhif

Siapiau 3D

Hollti grwpiau

Tynnu 10 neu 100

Pad Tynnu 2 a 3 Digid

Dweud yr amser-cloc analog

Dweud yr amser – munud agosaf

Dweud yr amser – rhifolion Rhufeinig

Degfedau - Ser

Degfedau

Anagramau amser

Goleuadau traffig-Lluosi

Tabl coed

   

Defnyddio Pren mesur

 

 

 

 

Product Code: Year 3 Welsh