Blwyddyn 6 Powerpoint Mental Starters *WELSH*

£59.00

Product Description

Blwyddn 6

70 Powerpoint Mental Starters IN WELSH

for Year 6 Numeracy and Mathematics Lessons

This product is delivered to you electronically.

If you order online, you can either pay instantly, or (if you are a school), you can request an invoice. - You will be given this option at checkout.

 

You can also contact us directly by e-mail or phone and we will deliver your order, together with an invoice, electronically.

 

For a limited time, when you purchase this product, you will receive both the WELSH version and the English Version of the powerpoints, so you can teach in either language.

 

This contains 70 Powerpoints, all new, and fully linked to the Current National Curriculum.  There's at least one Powerpoint Mental Starter for every statement on the Curriculum. 

Your download contains all the powerpoint presentations, a spreadsheet showing the links to the national curriculum, plus a screenshot of each powerpoint, so you can see at a glance what they look like.

 

Year 6 Mental Starters Presentations (With Screenshots).
Each presentation contains 20 questions, with the answer appearing after each question.

Siapiau 2D

Adio a Tynnu

Blychau Algebra

Darganfyddwr onglau

Onglau mewn trionglau

Onglau mewn pedrochrau

Arwynebedd - Paralelogramau

Arwynebedd – Trionglau

Arwynebedd a pherimedrau

Cymharu blociau

Cymysgedd cacen

Amcangyfrif

Lluosrifau cyffredin

Ynys cyfesurynnau

Rhannu-gweddill

Diamedr a Radiws

Dewis digid

Gwerth lle

Gwerth lle 2

Pellter

Rhannu gyda gweddill

Hafaliadau

Ffactorau

Fformiwlau-tynnu

Fformiwlau-adio

Ffracsiynnau- Adio

 Rhannu ffracsiwn gyda cyfanrif 

Ffracsiynnau cyfatebol

Ffracsiynnau-tynnu

Ffracsiynnau-lluosi

 Ffracsiynnau i ddegolion

Ffracsiynnau mewn trefn

Adnabod rhifau cysefin

Graffiau llinell

Rhannu hir-gweddill

Rhannu hir

Lluosi hir

Más

Cyfartaleddau cymedrig

Blychau Meddwl

Dewisiadau bwydlen

Milltiroedd a Cilometrau

Dilyniant Rhif-rhifau coll

Pren mesur-rhifau negyddol

Rhwydi

Graddio –lluosi a rhannu gyda 10, 100, 1000

Trefn gweithrediad

Amcangyfrif canrannau

Canrannau-Siapiau

Cwestiynau Siart Cylch

Fformiwla posib

Adlewyrchu cywir

Talgrynnu

Talgrynnu rhifau

Ffracsiynau-enwaduron

Ffactorau graddfa

 

Datguddio siapiau

Siapiau a Polygonau rheolaidd

Symleiddio ffracsiynau

Gwahaniaeth mewn tymheredd

 

Amser

Lluosi

Cyfanswm

Cyfeirio

 

Uchder coed

Arian anghyfartal

Rhannu losin

Trosi cyfaint

  

Cyfaint - Ciwb a Ciwboid

Cwestiynau Giât bren

 

 

 

Product Code: Year 6 Welsh