Cyfnod Sylfaen *WELSH*

£109.00

Product Description

Pwyntpwer- gweithgareddau mathemateg pen ar gyfer Cyfnod Sylfaen (blwyddyn 1 / blwyddyn 2)

 

This product is delivered to you electronically.

If you order online, you can either pay instantly, or (if you are a school), you can request an invoice. - You will be given this option at checkout.

 

You can also contact us directly by e-mail or phone and we will deliver your order, together with an invoice, electronically.

 

125 Maths Powerpoint Mental Starters for Years 1 and 2 Numeracy and Mathematics Lessons

WELSH VERSION

Professionally translated by Welsh Primary School staff.

(For a short time when you purchase the Welsh version of the Powerpoints, you will also receive the English Version free of charge).

 

This is the digital Download version of this product - When you pay using Paypal, you will receive an e-mail with a link to enable you to download the product in the form of a zip file containg all the powerpoints. (Please note that filenames do not contain all diacritical marks in the zipped file, but they are there in the powerpoints)

You can also access this by logging into your account on the website, then choose "Your Account" at the top of the screen and select "Your Digital Downloads".

 

This is an IDEAL RESOURCE for making number and maths colourful and interesting for young pupils.  The powerpoints can actually be used any time during your session.

 

The 125 Powerpoints (60 for Year 1 and 65 for Year 2) are fully linked to the current National Curriculum (which is in English with Welsh file names).

There's at least one Powerpoint Mental Starter for every statement on the Curriculum. 

Your download contains all the powerpoint presentations, a spreadsheet showing the links to the national curriculum, plus a screenshot of each powerpoint, so you can see at a glance what they look like.

 

Blwyddyn 1

Year 1 Mental Starters Presentations (With Screenshots).
Each presentation contains 20 questions, with the answer appearing after each question.

Abacws 2 ddigid

Siâp 2D- Pobl

Siâp 2D- lluniau

Siapiau 3D

 Cŵch adio

Peiriannau adio

Y rhif mwyaf

Pwysau bwcedi

Cyfrifiannell adio

Ceiniogau a phapurau arian

Cyfrif

Diwrnodau, misoedd,

blynyddoedd

Cyfansymiau dȋs

Yn gynharach neu’n hwyrach

Geiriau digwyddiad

Rhifau ar ffilm

Pwysau

Rhifau tai

Faint o anifeiliaid

Faint yn fwy

Faint

Adnabod Hanner

Adnabod Chwarter

Yn fwy neu’n llai

Naid broga

Yn ysgafnach neu’n drymach

Lefelau hylif

Mesur hyd

Rhifau coll – Adio

Rhifau coll - Tynnu

 Mwy neu lai na

Mwy neu lai

    

Drysfa llygoden

Colofnau lluosi

Rhifau Balŵn

Traciau rhif

  

Rhifau mewn geiriau

Un yn llai

Un yn fwy

Rhannu ceiniogau

    

Chwarteri

Yn gynt neu’n arafach

Taldra robotiaid

Rhesi wedi eu lluosi

gyda colofnau

 

Arwyddbost adio

Tynnu un digid

Tro troellwr

Adio’r Sêr

 

Sêr adio

Tynnu Sêr

Syth neu’n grwm

Rhannu melysion

Tynnu odrifau

Cyfansymiau tanc

Dweud yr amser

Deg yn fwy

Degau ac unedau

Cwis  amser

Ugain balŵn

Cyfaint 

 

Blwyddyn 2

Year 2 Mental Starters Presentations (With Screenshots).
Each presentation contains 20 questions, with the answer appearing after each question.

Abacws 3 digid

6 Dȋs

Adio a tynnu

Adio mewn unrhyw drefn

Adio 10

Adio amser

Adio pwysau

Olwynion beic

Graffiau bloc

Blychau adio

Blychau tynnu

Cymesuredd pili pala

Newid o bunt (£1)

Helfa Gaws

Cyfuniadau ceiniogau

Cymariaethau

 Corneli ac ymylon

Grid cyfri

Data

Rhannu 2, 5 a 10

Bloc rhannu

Dyblu neu haneru

Thermomedrau

Gwynebau,ochrau,corneli

Ffilm

Tanc pysgod

Ffracsiynau

Beth yw’r rhif

Grid Adio

Sawl litr

 Jariau o melysion

Y Mwyaf

    

Stondin farchnad

Gwerthoedd coll – Adio

Gwerthoedd coll – Tynnu

Cyfansymiau arian

    

Blociau lluosi

Lluosi  2, 5 a 10

Arwyddion lluosi a rhannu

Lluoswch mewn

unrhyw drefn

    

Peiriannau lluosi 5 a 10

Gleiniau rhif

Ffaniau rhif i 25

Ffaniau rhif i 50

 

Grid rhif

Rhifau mewn geiriau i 100

Mesur Hyd

Pictogramau

 

Symudiadau pwyntiwr 

Pris am ddau

Troi mewn onglau sgwar

Sȋ Sô

Patrymau siap

Sawl Siap

Didoli siapiau

Beth yw’r ffracsiwn

Tynnu sêr

Wyneb Siapiau

Thermomedr

Llinellau amser

Stripiau adio

Dau ddigid ac unedau

Dau ddigiad a degau

Beth yw’r amser

   

Olwynion adio

 

 

 

 

 

Product Code: KS1 Welsh